Нашата експертиза

През 2015 г. създадохме „Нютън Ипотечни Консултанти“ ООД в отговор на нуждата на хората от сигурност, спокойствие и комфорт в процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом. В момента ние сме сред лидерите в ипотечното консултиране на пазара в България.

Дългогодишният банков опит и високата експертиза в жилищното кредитиране е наша отличителна черта и конкурентно предимство.

Предлагаме първокласни консултантски услуги и кредитно посредничество напълно безплатно – от идеята до финалното усвояване на вашия кредит.

Работим с портфолио от утвърдени финансови партньори – банки и сме наясно с всички ипотечни продукти и услуги, които се предлагат на банковия пазар.

Предоставяме цялостно консултиране и посредничество в сферата на кредитирането като така пестим на клиентите време, усилие и пари.

С нас кредитирането е лесно!

Как можем да помогнем?

Да започнем заедно Вашият нов проект?

Експертно проучваме, анализаме и сравняваме оферти на банки, на база обективни измерители на цената, включващи лихва и всички допълнителни разноски – такси, комисиони, застрахователни премии, пакетни услуги и др., за да направите истински информиран избор.
Договаряме уникални и индивидуални ценови условия, съобразени с профила, финансовото ви състояние, кредитна история и параметри на сделката, осигурявайки ви достъп до лихвени нива под стандартните оферти, обявявани от банките.
Спестяваме ви време, предпазваме ви от грешни решения и ненужни усилия, като ви информираме за стъпките и ви подпомагаме при подготовката и администрацията на нужната документация, съобразно изискванията и критериите на избраната от вас банка, за да преминете през процеса на кредитиране със спокойствие и увереност.
Представляваме ви успешно и надеждно навсякъде, където е необходимо (банки, нотариуси, брокери, държавни и частни институции и други) за лесното и бързо приключване на покупката на вашето жилище, недвижим имот, бизнес или друг вид кредит.
Предоставяме ви консултантска подкрепа през целия живот на кредита – при частично или пълно предсрочно погасяване, предоговаряне на параметри, рефинансиране и други.
Нютън ипотечни консултанти ООД

Запознайте се с нашия екип

Ние сме екип от високо квалифицирани финансисти, юристи, маркетолози и кредитни експерти с дългогодишен опит в сферата на банкирането във водещи финансови институции в България. Прекарахме последните 15 години от живота си работейки в полза на хората да получат най-добрите кредитни условия на пазара. Стремим се ви подкрепяме професионално, за да преминете спокойно и уверено през целия процес на финансиране и през реализирането на вашата мечта/план за нов дом.

Ние ще ви помогнем

Кога да се обърнете към нас

  • Финансиране покупка на основно жилище и/или инвестиция във втори имот.
  • Ремонт и довършване на собствено жилище.
  • Покупка на дворно място, строителство на къща върху собствено дворно място.
  • Осигуряване на средства за стартиране на бизнес начинание, покупка на автомобил, инвестиция в образование и други житейски обстоятелства.
  • Обединяване на множество по-малки задължения в един кредит при по-изгодни услови.
  • Рефинансиране на съществуващи ипотечни кредити.
  • Нужда от консултиране и подкрепа за съществуващ кредит – при частично или пълно предсрочно погасяване, предоговаряне на параметри, рефинансиране и други казуси.

Нютън е лицензиран кредитен посредник

„При покупката на недвижим имот можете да се възползвате и от услугите на кредитните посредници, които най-добре познават услугите, предлагани от кредиторите на пазара. Обръщайте се само към кредитни посредници, които са регистрирани от БНБ. БНБ поддържа регистър на кредитните посредници, които имат право да извършват тази дейност. “
— Българска Народна Банка
из „Кратък наръчник на ползвателя“