Политика за поверителност

относно използването и защитаването на Вашата информация в нашия сайт или нашите страници в социалните мрежи

Общи положения

Настоящата Политика за поверителност определя как “Нютън – ипотечни консултанти” ООД (наричано по-нататък “НЮТЪН”) използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас чрез този Уебсайт или чрез комуникацията с нашата страница в социалните мрежи – Facebook, Instagram и LinkedIn.

Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. С настоящото поясняваме как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и фирмените страници в социалните мрежи, като не се отнася за информация, събирана и обработвана от Нютън на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Данни за контакт

Държава: Република България
Адрес: град София, район Средец, бул. Васил Левски No 91, ет. 2, ап. 8
Телефон: 0895 444 333; 0898 526 826
Ел. поща: office@newton.bg

Събиране и обработване на лична информация

Чрез Уебсайта https://newton.bg/,  комуникацията чрез фирмените страници на в социалните мрежи:
– Facebook https://facebook.com/NewtonBulgaria/
– Instagram: https://facebook.com/NewtonBulgaria/;
– LinkedIn https://linkedin.com/Newton-Bulgaria,събираме следните Ваши лични данни: име, фамилия, електронна поща, телефон при изпращане на запитване от Ваша страна през контактната форма.

Обработваме личните Ви данни единствено, за да установим контакт с Вас и да Ви предоставим необходимата информация, за да отговорим на Вашето запитване.

Не използваме личните Ви данни за директен маркетинг или други търговски цели, без наличието на Вашето предварително свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.

Относно информацията, събирана чрез „бисквитки“ можете да намерите повече информация на следния линк: https://newton.bg/cookies-policy/. На тази страница ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от Нютън, за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за да отговорим на Вашето запитване или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Предаване и съхранение на личната информация

Данните Ви не се предоставят извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по Вашето изрично искане и нареждане в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона – на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения; (3) при съдебни дела – на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на разпоредбите на закона и настоящите правила.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, със стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Вашите права

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте, да поискате ограничаване на обработката или да поискате изтриване на Вашите лични данни, като подадете заявка за това на следния email адрес: office@newton.bg или използвате контактната форма на Уебсайта.

Имате право на жалба до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни (КЗП), с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Изменение на тази политика за поверителност

Тази „Политика за поверителност“ може да бъде изменяна едностранно от Нютън.