+359 895 444 333 credit@newton.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф И Н А Н С О В И    П А Р Т Н Ь О Р И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWTON (НЮТЪН Ипотечни Консултанти ООД) е регистриран кредитен посредник, вписан под № BCI00005 в Регистъра на Българска Народна Банка и член на Асоциацията на кредитните посредници в (АКПБ) в България.

Нютън Ипотечни Консултанти следва международни стандарти за устойчиво бизнес развитие и спазва високи етични норми в ежедневната си работа. Компанията се стреми да създава стойност за всички заинтересованите страни в бизнес средата, в която оперира – служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло, включително околната среда.

Кредото на компанията е да работи за пазарна среда, основана на прозрачност и конкуренция, в чийто център са интересите на клиентите. Newton приема и прилага на практика в своята работа Етичния кодекс на професионалните кредитни консултанти в България на АКПБ.

Нютън Ипотечни Консултанти е компания, специализирана в областта на ипотечното кредитиране. Екипът на Newton се състои от над 20 ипотечни кредитни консултанти, с богат опит в областта на банковото жилищно кредитиране в България. Мисията на Newton е да спестявa време, усилия и средства на хората, които търсят финансиране за своя нов дом или инвестиция в имот. Фирмата успешно си партнира с множество банкови специалисти и финансови институции в областта на жилищното кредитиране, с цел да договори и консултира най-добрите условия и параметри за кредитиране за своите клиенти. Мотото на Нютън е „С нас кредитирането е лесно“. 

 

лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб
лого банка обб

милиона лева ипотечни кредити

клиенти ни се довериха

опит в банковата сфера

Посетете ни на адрес:

Офис 1
бул. „Васил Левски“ № 91, ет.2
1000 | гр. София

Офис 2
бул. „Витоша“ № 61, ет.2
1000 | гр. София

Офис 3
бул. „6-ти септември“ №145, ет.2
4000 | гр. Пловдив

Свържете се с нас:

Мобилен
(+359) 895 444 333

Email
credit@newton.bg

Работно време:

Понеделник – петък
9:00 – 17:00

Събота – неделя 
почивен ден / само онлайн консултации

Последвайте ни в социалните мрежи: