+359 895 444 333 credit@newton.bg
жилищен кредит сделка
На пазара към момента (12 юли 2022 г.) има 93-ма регистрирани кредитни посредници, които упражняват професията „кредитен консултант“. От тях 22-ма са членове на Асоциация на кредитните посредници в България (АКПБ), чиято цел е да работи според най-високите стандарти в професията, следвайки норми за етично поведение (етичен кодекс) на пазара на кредитните консултации и посредничество. Търговските банки в България активно се доверяват и си партнират с лигата от професионалистите от АКПБ. NEWTON (НЮТЪН Ипотечни Консултанти ООД) е регистриран кредитен посредник, вписан под № BCI00005 в Регистъра на Българска Народна Банка и член на Асоциацията на кредитните посредници в (АКПБ) в България.
Лицензираните кредитни посредници имат широк обхват на дейност и поглед върху целия банков пазар. Професията „кредитен консултант“ изисква той да познава добре банковия пазар, да бъде независим при предлагането на информация за клиентите, а дейността на фирмата посредник се регулира пряко от Българска Народна Банка (БНБ). Ролята на независимите кредитни посредници е да информират клиента за всички условията на кредитния пазар в процеса на избор на кредитна институция.
Ползите от консултациите с лицензиран кредитнен посредник при работа с банка са още по-големи за потребителите, които ползват ипотечни продукти, тъй като към тях традиционно се предлагат съпътстващи банкови (кредитни карти, частно банкиране, директен дебит и пр.), небанкови услуги (например застраховки) и изисквания (превод на работна заплата, заплащане на комунални услуги и пр.) от страна на кредиторите, а техните редовни клиенти не винаги получават най-добрите ценови параметри. Отделно от това при жилищните кредити клиентите са обвързвани са по-дълги срокове отколкото при други видове кредити и разходите са по-големи.  
Освен разясняване на условията, свързани с конкретни ценови оферти: лихва, начин на формиране – годишен процент на разходите (ГПР), срокове и видове вноски на погасяване, съпътстващи продукти и услуги, посредникът следва да консултира клиента и относно практическите последствия от теглене на кредита, като отговаря на въпроси, касаещи възможни хипотези в дългосрочен план, като например: временна загуба на платежоспособност, загуба на работоспособност, предсрочна изискуемост и пр. Добра практика на пазара е и когато кредитният консултант помага на клиентите с подготовката на необходимата документация, според изискванията на избрания кредитор и ги информира предварително за всички допълнителни разходи по сделката като нотариални такси, данъци и административни разходи.
Нивото на компетентност на кредитния консултант, обективният подход и прозрачността му на работа, определят до колко клиента ще може да вземе информирано решение за избор банка, която да е в негова полза, отговаря на неговите изисквания и финансов профил. Опитът и нивото на експертиза на кредитния посредник е от решаващо значение и за начина, по който клиентът ще премине през процеса на кредитиране, дали ще получи най-изгодната оферта на пазара, как и дали ще бъде разрешен неговият ипотечният казус и какво ще бъде качеството на следпродажбеното обслужване. Ето защо за кредитополучателите добрият кредитен посредник представлява личен кредитен консултант за дългосрочно финансово планиране, който освен посредник става негов доверен партньор и дори приятел.

Тегленето на жилищен кредит с консултант от екипа на Нютън ипотечни консултанти спестява на клиентите време, усилия и финансови средства. Услугите, които предлагаме са напълно безплатни и включват:

✓  Проучване и анализ на банковия пазар;

✓  Договаряне на индивидуални ценови условия;

✓  Сравнителен анализ на банковите оферти и разясняване на всички съпътстващи кредита банкови продукти и услуги;

✓  Структуриране, подготовка и цялостно окомплектоване на кредитната апликация;

✓ Поемане на цялостната комуникация с избраната банка, нотариус, оценителска компания, брокер;

✓  Експертно съдействие през целия живот на кредита.

Консултирайте се с наш експерт, напълно безплатно, за нов или текущ жилищен кредит. Изпратете ни запитване или ни потърсете на моб.: 0895 444 333.